Důležité upozornění pro návštěvníky střelnice

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o střelbu a omezené kapacitě střelnice může být doba střelby pro střelce, kteří nejsou členy klubu AVZO SK Chvalšiny, p.s., zkrácena až na 45 minut. Rozhodnutí je plně v kompetenci správce střelnice konajícího službu. Pro členy klubu platí pravidla dohodnutá na členské schůzi.