Soutěže v roce 2022

Zveřejnili jsme seznam soutěží, které se budou v roce 2022 konat.  Upozorňujeme, že seznam není úplný a některé soutěže (např. malorážky nebo souboje) budou naplánovány podle potřeby tak, aby se „netloukly“ se soutěžemi konanými v okolí. Sledujte naše stránky nebo Střelecký Kalendář.