Nový provozní řád – nová pravidla

Vážení střelci,

jak už možná někteří víte, naše střelnice má od července 2021 nový provozní řád, který na jednu stranu přinesl některá omezení, ale na druhou stranu podstatně rozšířil možnosti střelby, z čehož máme velkou radost. Výtah z pravidel najdete zde, kompletní provozní řád je vyvěšen v klubovně, nebo vám ho na vyžádání zapůjčí správce střelnice.

Upozorňujeme, že o nedělních trénincích je z rozhodnutí vedení klubu povolena střelba pouze ze střeliště č. 1 (budova, střelba ze všech dvanácti střeleckých stanovišť) a to jen z krátkých palných zbraní na pistolové náboje (max. ráže .50, energie do 1200J).  Podrobnosti o nedělních provozu najdete zde.