Historie střelnice

Střelnice byla postavena  pravděpodobně v roce 1918 v areálu bývalé obecní cihelny. Bohužel nám není známo, kým přesně byla v té době využívána. Během protektorátu střelnici využíval Wehrmacht pro střelecký výcvik vojáků. V roce 1953 vznikl ve Chvalšinách Svazarm a s ním i střelecký kroužek, který začal střelnici používat pravidelně. V té době tu nebyla žádná budova, ani zděné palposty, střílelo se vleže na trávníku pod stromy. Protože tehdejší svazarmovci měli vynikající výsledky, tak se Místní národní výbor ve Chvalšinách v roce 1980 rozhodl na střelnici postavit budovu s klubovnou a zastřešenými betonovými palebnými stanovišti. Střelnice tedy patřila a dodnes patří obci Chvalšiny. Po roce 1989 se zánikem Svazarmu se střelnice přestala používat a postupně chátrala.

Novodobá historie střelnice a klubu začíná v roce 1997. Tehdy se tito pánové:

Stanislav Salcer, Petr Bárta, Miroslav Sláma, Miloš Liška, Antonín Kvíz, Alexandr Hajsák, František Kaboň, Jaroslav Podhora a Petr Řimnáč,

rozhodli střelnici obnovit. Na základě balistického posudku byly provedeny četné terénní úpravy, oplocení a další bezpečnostní opatření. Pánové rovněž založili pobočný spolek AVZO ČR, pod jehož „křídly“ měl klub fungovat. Předsedou klubu byl zvolen Antonín Kvíz.

Velký den nastal dne 19.11.1997, kdy nově vzniklý Sportovně střelecký klub AVZO Chvalšiny obdržel rozhodnutí o povolení provozu střelnice. Zbrojířem klubu byl jmenován František Kaboň.

Historicky první klubová soutěž se konala 20.12.1997. Šlo o soutěž ve střelbě z velkorážní pistole, zúčastnilo se devět střelců, z toho šest členů klubu + tři hosté z Kájova. Ne všichni účastníci vlastnili zbraň, proto si střelci museli pistole vzájemně půjčovat. Vítězem se tehdy stal člen klubu Stanislav Salcer, za ním na druhém místě předseda Antonín Kvíz a na třetím místě host Miloš Fišer.

V roce 2000 se klubu podařilo získat starý vyřazený vojenský pětiterčový manévr (stojan s otočnými terči). Celé zařízení bylo ještě téhož roku rekonstruováno a uvedeno do provozu a na soutěžích je využíváno dodnes.

Koncem roku 2005 a v první půlce roku 2006 byly přistavěny prostory pro uskladnění nářadí a terčů.