Střelnice

 

Střelnice klubu je dlouhá 50m s pěti střelišti, kde každé střeliště obsahuje různý počet střeleckých stanovišť (palpostů):

 • Střeliště č. 1 – BUDOVA – 12 zastřešených střeleckých stanovišť s pevnou palebnou čarou. Střelba povolena pouze proti zadnímu valu. Povinnost používat náměrovou lať, která musí lícovat s horní hranou terče. Dolní hrana terče musí z pohledu střelce být v rovině zadního valu (dopadiště střel). Povolené způsoby střelby:
  • Krátké kulové zbraně – střelba z 12 stanovišť vestoje nebo vkleče na papírové terče na dřevěných rámech ve vzdálenosti 10, 15, 20, 25 a 50m od palebné čáry.
  • Dlouhé kulové zbraně – 12 stanovišť vestoje, vkleče nebo vleže na papírové terče na dřevěných rámech ve vzdálenosti 25 a 50m od palebné čáry.
  • Zbraně na černý střelný prach – podle druhu zbraně se řídí předchozími pravidly pro krátké a dlouhé zbraně, ale pouze na stanovištích 1,3,5,7,9,11.
  • Nastřelování dlouhých kulových zbraní nebo brokovnic na jednotnou střelu – 12 stanovišť v poloze vsedě na papírové terče v dřevěných rámech ve vzdálenosti 25 a 50m od palebné čáry. Střelba je prováděna pod kontrolou správce střelnice.
 • Střeliště č. 2 – IPSC – 25m o zadního valu, dvě stanoviště (stage). Střelba povolena proti zadnímu valu a bočním valům. Na střelišti střílí vždy jen jeden střelec pod dohledem správce střelnice. Po odstřílení jedné stage nastupuje další střelec na druhou stage opět pod dohledem správce střelnice. Střelba na papírové a kovové terče. Minimální vzdálenost střelby 1m, max. vzálenost 25m. Papírové terče na dřevěných rámech, spodní hrana terče musí být z pohledu střelce v rovině s patou valu (dopadiště). Min. vzdálenost střelby na kovové terče je 10m a max. vzdálenost kovového terče od paty valu je 10m.
 • Střeliště č. 3 – SOUBOJ – 20m od zadního valu, dvě stanoviště, střílejí max. dva střelci současně. Střelba povolena pouze proti zadnímu valu. Střílí se skrz okna s horní náměrovou latí pod kontrolou správce střelnice. Střelba se provádí na kovové terče z min. vzdálenosti 10m přičemž max. vzdálenost terčů od paty valu je 10m.
 • Střeliště č.4 – EPP – 30m od zadního valu, jedno stanoviště. Střelba povolena pouze proti zadnímu valu. Střílí pouze jeden střelec pod dohledem správce střelnice podle pravidel Evropského policejního parkuru.
 • Střeliště č.5 – Brokovnice – 35m od zadního valu, jedno stanoviště. Toto stanoviště slouží pro zkoušku krytí brokovnice a případné zkoušky ZP. Střelba povolena pouze proti zadnímu valu. Vzálenost terče je 25 a 35m od palebné čáry na papírový terč v dřevěném rámu. Střílí se pod dohledem správce střelnice.

Střelba je povolena pouze na jednom z 5 střelišť.

Povolené zbraně a střelivo

Zbraně Max. ráže Max. výkon střeliva Poznámka
Krátké kulové zbraně kategorie A-I, B a C .50 1200J Je zakázána střelba nábojem z ocelových jádrem
Dlouhé kulové zbrané kategorie A-I, B a C .50 5900J Je zakázána střelba nábojem z ocelových jádrem
Brokovnice kategorie B a C Bez omezení Bez omezení Střelba nábojem s hromadnou střelou tvořenou olověnými broky o průměru 2,5mm a jednotnou střelou
Malorážky kategorie B a C .22 Bez omezení
Historické zbraně kategorie D Bez omezení Bez omezení

Všechny zbraně musí být označeny v ČR uznávanou zkušební značkou!


Povinnost účastníků střelby:

 • Dodržovat provozní řád střelnice. Ten je vyvěšený v klubovně střelnice a je také k dispozici u správce střelnice.
 • Dbát pokynů správce střelnice.
 • Dodržovat základní pravidla bezpečného zacházení se zbraní.
 • Ke střelbě používat pouze povolené zbraně a střelivo.
 • V případě výskytu osob nebo zvířat v ohroženém prostoru okamžitě zastavit střelbu.
 • Při střelbě maximálně využívat ochranné prostředky. Povinností je používat ochranu sluchu a zraku.
 • Udržovat na střelnici pořádek.
 • Na povel správce „Střelba zastavit“ okamžitě ukončit střelbu.

Na střelnici je zakázáno

 • Nabíjet na nosit nabité zbraně mimo palebné postavení střelců.
 • Manipulovat se zbraněmi mimo PP střelců a prostor určený správcem střelnice.
 • Ponechávat odložené zbraně bez dozoru.
 • Úmyslně střelbou poškozovat technické vybavení střelnice.
 • Střílet do předmětu, které nemají charakter terčů (lahve, plechovky apod.).
 • Před a v průběhu střelby požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné omamné nebo psychotropní látky.
 • Provozovat střelbu v případě, kdy dojde ke snížení bezpečnosti na střelnici vlivem poškození technického vybavení.

Vybavení

 • Pevný stojan s pěti otočnými terči velikosti 60x60cm (tzv. manévr).
 • Přenosné dřevěné stojany na terče do velikosti 60x60cm.
 • Přenosné stojany pro malorážkové terče.
 • Různé železné terče (gongy apod.).
 • Každé stanoviště je vybaveno stolkem, v klubovně je možno si půjčit podložku na zbraň a případně i židli.